Zpráva z kontrolního dne 09/2017 22.9.2017

Zpět na hlavní stránku

Zpráva z posledního kontrolního dne zní:

  • Provedeno porovnání termínů v HMG se skutečností, z důvodu přerušení prací v zimním období měsíce ledna. Kalendářní posun obnovení prací, po ustoupení mrazivého počasí, je cca 1měsíc!  - nebojte se toto není finální termín
  • Proveden strop nad 7.NP, vč. konstrukce balkónů.  
  • Probíhají vyzdívky stěn a příček v 7.podlažích, montáž prefa schodišťových ramen, vč.jejich ochránění, dokončena.
  • Montáž rozvodů ZTI, elektro, VZT od nejnižších podlaží do 5.NP.
  • Probíhá montáž oken v 3.NP.
  • Provádí se hrubé omítky, štukové omítky do 2.NP, pokládka skladeb podlah – kročejové izolace, montáž střešního pláště – parotěsné asfaltové pásy.