Mrazy ustupují. Stavba opět v běhu. 16.2.2017

Zpět na hlavní stránku

DOKONČUJEME ZÁKLADY.

Dle zprávy projektového manažera je postup prací následující:

Betonáž pilotů je již kompletně dokončena, uzemnění položeno, zemní práce pro základové pasy provedeny vč. podkladního betonu. Dále je provedeno bednění a část základových pasů. U výtahové šachty je zabetonováno dno, výztuž je kompletní po spodní úroveň základové desky, je postaveno bednění a ochranná nopová folie a provádí se obsyp výtahové šachty – dojezdu.

Veškeré práce probíhají stále dle harmonogramu.